Over ons

OVER ONS

Patroonheilige


De kruisvaarders brachten nieuwe, hier nog onbekende, dappere en militaire heiligen mee, zoals St-Sebastiaan en Sint-Barbara, patrones van een aantal gevaarlijke beroepen.
De patroonheilige Sint-Sebastiaan, de beschermheilige en kenmerkende heilige van de handbooggilden, is tevens een populaire volksheilige.
Sommige gilden, zoals die van Vosselaar hebben vanaf het begin 2 (verwante) heiligen. Zo is ook de heilige Barbara onze tweede patrones.
Sint-Sebastiaan was reeds een schuttersheilige nog vóór de pestepidemieën uitbraken. Hij komt als een cultusslachtoffer over. Hij herinnert aan het bloedoffer van de koningsvogel uit de oeroude rituelen van het vogelschieten. De eerste kruisvaarders stelden zich onder bescherming van Sint-Sebastiaan, en zijn wapen werd het Jeruzalemkruis, waarmee hij dikwijls is afgebeeld.

Zijn feestdag valt op 20 januari en de gilde van Vosselaar viert hem op maandag en dinsdag daaropvolgend met het grote teerfeest.

Ons huidig bestuur


Hoofdman: JOHAN MOSTMANS - Griffier: PAUL DAEMS

Oudermannen: GUSTAAF RAEVES en JOS DE PROOST 

Afgevaardigde vrouwen: LUT DE JONGH en VERA VALKIERS

Cornet: GERT DE HOUWER - Alferis: JOZEF SMETS

Dekens: LUC SCHEYLTJENS en GUY LATHOUDERS

Knaap: ALFONS GUNS - Koning: KAREL DAMEN

Functies in de Gilde

Het bestuur van de gilde heeft zijn eigen specifieke benamingen. Het zijn de officieren van de gilde. De functies en benamingen hebben hun oorsprong in de Bourgondische tijd en komen van het toenmalige Bourgondische leger. Dit bestond uit het staande leger der ridders en het gelegenheidsleger uit steden en dorpen.

De hoofdman

De hoofdman of centenier stond aan het hoofd van een eskadron van honderd in het gelegenheidsleger. Hij wordt verkozen voor het leven tenzij hij uit eigen beweging ontslag neemt.

De koning

verdient deze titel met het schieten van de vogel. Hij blijft in functie gedurende 3 jaar en is verantwoordelijk voor de wip en het inrichten van de schietspelen. Oorspronkelijk was hij het hoofd van de herauten bij de riddertornooien, die dan de titel kreeg van wapenkoning. Hij was dan ook militair adviseur van de vorst en hij was de hoofdscheidsrechter.

De keizer

verdient deze titel na 3 achtereenvolgende termijnen als koning. Hij zal deel uitmaken van het bestuur voor de rest van zijn leven.

De dekens

In het Bourgondische staande leger stonden zij aan het hoofd van de lansen ( 10 soldaten). De plaatsvervanger was een luitenant.
Zij worden verkozen om de 2 jaar en zijn de dienende deken (1ste deken), vroeger ook Rendant genoemd bij het jaarlijkse rekeninggeven en de afgaande deken (2de deken). De deken met de beurs en de deken met den boek. Zij moesten de feestmalen aanbesteden, afrekenen, boeten ontvangen, de goede orde handhaven en de breuk bewaren. Ze waren ook belast met het onderzoek van de drinkbaarheid van het bier en het geldelijk beheer, de kassiers dus.

De oudermannen

is een benaming uit de ambachtsgilden. Hun getal was niet vast bepaald, meestal 2, 3 of 4. Zij worden verkozen onder de langst dienende leden met de meeste ervaring omwille van hun ondervinding en wijsheid. Zij dienden te waken over de tradities en wisten hoe vroeger de geschillen werden geregeld.

De alferis

De vaandrig of vaandeldrager komt van het Spaans alferez. Hij wordt verkozen voor het leven of tot ontslag uit eigen beweging. Vroeger de officier die de vlag of het compagniesvaandel verdedigde met zijn eigen leven en waarrond zich de troepen schaarden. Als de vlag werd buitgemaakt was de strijd afgelopen. Hij was de jongste officier van de compagnie en gaf de bevelen door aan de troepen via seinen met een hoorn of trompet.

De cornet

de wimpelier of vaandrig te paard. Hij voerde de standaard of wimpel. Dit is het vaandel van de ruiterij. Hij was dan ook een cavalerieofficier met dezelfde functies als de vaandrig bij de infanterie. De seinen werden gegeven met een cornet of jachthoorn, vandaar zijn naam. Thans is hij er verantwoordelijk voor dat er na het koningsschieten, een paard met koets ter beschikking is om de nieuwe koning en koningin naar de gildekamer te voeren. Hij haalt ook de nieuwe koningin af ten huize wanneer de nieuwe koning is gekend. Uit een rekening van 1764 (en later ook nog) lezen wij het volgende: “Item heeft den Rendant betaalt aan Antoni Joris met beerse Kermis de somme van 6 gulden 32 stuyvers voor een tonne bier mede voor de haver en hoey voort peert van de cornet 6=32=0

De knaap

Weer een term uit de ambachtsgilde. Is de duivel-doet-al en de rechterhand van de hoofdman. Hij voert voor de hoofdman diverse opdrachten uit. Hij is bode en ging vroeger de gilden uit de buurt uitnodigen voor de feesten en schietspelen. Hij moest daar goed ontvangen worden met eten en drinken en met goed gezelschap tijdens de maaltijd. Tevens was hij schuldinvorderaar ten huize in opdracht van de dekens. Hij moest de standaard of wimpel uitsteken op de plaats waar het teerfeest was aanbesteed en deze terug inhalen voor zonsondergang. In de processie liep hij vooraan en moest zorgen voor de goede orde.
Op het teerfeest moest hij tevens, als er een nieuw vat werd aangevoerd , het zelf openen en zien dat het vol was.

De kapitein

De plaatsvervanger van de hoofdman indien hij door ziekte of ouderdom niet meer in staat zou zijn om zijn functie naar behoren uit te voeren. Hij wordt door de hoofdman aangesteld. Deze functie werd pas ingevoerd sinds 1730. In onze gilde werd de heer Emiel Van Hemeldonck, die reeds schrijver of griffier was, in april 1961 tot kapitein aangesteld door de hoofdman, Jan Verheyen of Jan Max die te oud werd en niet meer in goede gezondheid verkeerde.

De luitenant

Was een adjunct van de deken als er een jongerenafdeling bestond in vroegere jaren. Deze gilde heette dan “de jonge”.Hier werden de jonge leden of ongehuwden in ondergebracht in afwachting van hun overgang naar “den ouden”. In Herselt bestaan er nog zo’n gilden, hoewel zij vandaag volledig onafhankelijk van mekaar bestaan. Het aantal leden in een gildeafdeling was dan vroeger ook gelimiteerd. Deze functie bestond sedert 1600.

De schrijver

De schrijver of griffier is een moderne toevoeging daar zijn functies voorheen door de dekens werden gedaan. Toch heeft dit een oorsprong in het verleden. Gezien niet iedereen kon lezen of schrijven of niet zo netjes werd beroep gedaan op de koster die tegelijk schoolmeester was. Uit de Vosselaarse registers blijkt dat dit vroeger werd gedaan door Joannes Geeraerdus Verreet afkomstig van Wechelderzande, custos.

Hoofdmannen

Uit de registers van de gilde kunnen we vanaf 1763 een bijna volledig overzicht vinden van de hoofdmannen van de gilde. De jaartallen opgegeven in deze lijst zijn terug te vinden in deze registers.

Datum/Jaar

Tot

NAAM opgegeven in de REGISTERS

Bron/Foto

1528


Aert BATEN. (waarschijnlijk)

Rekeningboek v/d kerk

1683


M. H. J. V. Laer Schouteth van Beerse - Vosselaer

Koningschild

1763

1773

Peeter Wouters


8-3-1773

1776

Cornelis Proost frans sone


1776

1784

Adriaen Clasen


1785


Cornelis Buyens


1786

1789

Peeter Huybrechts


1789

1826

Carolus Druyts


20-1-1827

1832 ?

Verellen


1834

1845

Peeter Wouters


1846

1850

F. Verellen


1851

1857

Cornelis Proost


1858

4-6-1878

Jacobus Sterkens


1878

1883

Jan Jacobs


4-1-1884

1893

Petrus Claessen


5-2-1893

+ 30-6-1911

Jacobus Jacobs

1912

+ 4-8-1914

Adriaan Hermans


1919

1919

Gust Jacobin


1919

+ 13-2-1932

Jos Van de Cruys

1932

+ 9-6-1952

Louis Verheyen (Lodeke Pak)

30-10-1952

+ 24-8-1974

Jan Verheyen

24-8-1974

+ 23-7-1987

Jos Embrechts (den Beps)

19-8-1987

2003

Leo Cuypers

2003

9-12-2019

Ludo Wouters

9-12-2019

heden

Johan Mostmans

Koningen en keizers

Naam

Jaartal

Vermelding in registers

Schild

Foto

Cornelis BROECX - Keizer

+ 27- 04- 1678

opgegeven op oude grafsteen in kerkM. H. J. V. Laer - Hooftman

1683Peeter De Roover

1717Jan Woestenborgh

1723Peeter Van Laer

1738Jaen Baettiest Driesen

1753Peeter Neefs
Peeter Embrechts

1762

1763-1764-1765Peeter Proost

08/1765

1766-1767-1768-1769-1770


Joan. Geera. Jespers, Brouwer

22/8/1769

1772-1773-1774-1775-1776


Peeter Embrechts

1776

1777Cornelis Renders

1778

1779-1780-1781-1782Joannes Mertens

1782

1783-1784-1785


Peeter Huijbrechts - Hooftman

1785

1786-1788Frans Embrechts

1788

1789-1790-1791Peeter Driesen

31/08/1791

1792-93-94-95-96-97-89-99-1800-1803


Carolus Druyts - Hooftman

09/06/1803

1804-1805-1806Joannes Renders

1806

1807-1808-1809-1810Adriaen Lauwers

1810

1811-1812-1813- -1816J. B. Borgmans

1816

1817-1818-1819Peer Daneels

1819

1820-1821-1822Horemans

1822

1826
P. Wils

1829?

1834J. Verstraelen

1835

1836-1837Josef Van Hoogten

1837

1838-1839-1840J. Van Nyen

18/06/1840

1841-1842J. Mol

1842

1843-1844-1845J.B. Jacobs

1845

1846-1847-1848Peeter Proost

1848

1849-1850-1851Peeter Proost

1851

1852-1853-1854Jan Jacobs

1854

1856-1857Carel Oris

1857

1859-1860P. Jacobs

1860

1861-1862-1863J. Proost

1863

1866Peer Van Ael

1866
Jan Jacobs

1869

1872Joannes Boekx

1872

1873 -   -1875C. Dierckx

1876

1878Cornelius Thijs

1878

1879-1880-1881Jan Oris

1882
C. Dierckx

1883
Jan Oris

1884

1885-1886L. Van Den Broeck

18/07/1886

1887-1888Jaan Marcelis

1889

1890Lowie Van Steenbergen

1890

1891-1892Lowie Van Steenbergen

1892

1893-1894-1895Charel Eelen

1895

1896-1897-1898Jos Eelen

1898

1899-1900-1901Ludovicus Wouters

1901

1902-1903-1904-1905Jozef Van Der Eycken

1906

1908Jan Goos

1909

1910-1911-1912


Jan Goos

1913

1914-1915---1919-1920


Louis Van Steenbergen

1920

1921-1922-1923-1924Jan Baptist Lauwers

1924
Karel Versmissen

1926

1927


Jan Baptist Lauwers

1930

1932-1933


Frans Wouters

1933

1934-1935Carolus De Visscher

1936

1937-1938


Karel Embrechts

1938

1939-    -    -    -   -1946-1947


Emiel Van Dyck

08/07/1947

1948-1949-1950-1951

Karel Embrechts

17/07/1951

1952-1953-1954

Jan Embrechts

18/07/1954

1955-1956-1957

Jan Embrechts

23/06/1957

1958-1959-1960


Jan Embrechts

02/06/1961

Opperkoning HGK op Landjuweel te BrechtJan Embrechts  KEIZER

09/09/1961Jos Lathouders

15/08/1962

1963-1964-1965

Louis Wouters

08/05/1965

1966-1967-1968

Jozef Embrechts

15/06/1968

1969-1970-1971

Emond Wouters

15/06/1971

1972-1973-1974

Jozef Embrechts

15/06/1974

1975

Jan Kooreman

24/05/1975

1976-1977-1978

Paul Lathouders

03/06/1978

1979-1980-1981

Robert Wouters

20/06/1981

1982-1983-1984

André Martens

23/06/1984

1985

Frans Wouters

13/04/1985

1986-1987-1988

Frans Lathouders

11/06/1988

1989-1990-1991

Robert Wouters

01/06/1991

1992-1993-1994

Frans Lathouders

04/06/1994

1995-1996-1997

Robert Wouters

31/05/1997

1998-1999-2000

Robert Wouters

2000

2001-2002-2003


Marcel Lavrijssen

21/06/2003

2004-2005-2006

Johan Van Hemeldonck

2006

2006-2007-2008

Johan Wouters

13/06/2009

2009-2010-2011

Gustaaf Raeves

09/06/2012

2012-2013-2014

Gustaaf Raeves

06/06/2015

2015-2016-2017

Frans Guns

02/06/2018

2018-2019-  -2022

Frans Guns

18/06/2022

2023-2024

Karel Damen

01/06/2024
Bekende gildebroeders

ADRIAEN GHYS        + 08-10-1676

gildebroeder en ouderman


Boshuer (bosbeheerder) van Amalia van Solm, kasteelvrouwe van Turnhout. Op zijn grafzerk naast de ingang van de kerk, staat haast onleesbaar volgende tekst:


"Hier leit begraven den eersamen Adriaen Ghys boshuer die den eersten mastboom ghesaeyt heeft in het Grootenhoutbosch. Sterft den 8 october 1676".


Hij heeft de dennen in de Kempen binnengebracht, die later in onze streken de donkergroene bossen zullen vormen.


Bron website gemeente Vosselaar
De nieuwe Gildevaan J. Wouters 26-05-1991

EMIEL VAN HEMELDONCK

ledenlijst vanaf 1939 - 1987
schrijver en kapitein in de gilde


De meest bekende Kempische schrijver woonde vanaf 1932 tot aan zijn dood in 1987 ten huize “Berk en Brem” te Vosselaar. Daar schreef hij jeugdverhalen en heimatromans, zoals: “Dorp in de hei”, “Konijnenberg”, “Berk en brem”, “Maria mijn kind”; alsook historische romans als: “De Cleyne Keyser” en “Soet Antwerpen, adieu”.
Alles samen meer dan veertig boeken. Hij was een gewaardeerde spreker op culturele avonden.

De straat waarin hij woonde draagt nu zijn naam. Daar ligt in de voortuin van zijn huis het monument ter zijner gedachtenis.


Bron website gemeente Vosselaar

REMI LENS

ledenlijst 1939


Geboren in Arendonk, werd Remi Lens, na zijn priesterwijding, eerst leraar in Hoogstraten, en dan van 1938 tot 1959 onderpastoor te Vosselaar. Hier werd bij bekend door zijn “Kerstspel”. Maar hij was een veelzijdig kunstenaar.
Hij tekende, schilderde, boetseerde, filmde en was ontwerper van stoeten (meer dan 65), vlaggen en monumenten.


Enkele van zijn werken kan men in Vosselaar nog bewonderen, zoals de zes pareltjes van fresco’s in de kapel van het Mariapark, en zijn aangrijpende “Kruisweg” in de voormalige St.-Jozefkerk.Enkele werken van Remi Lens

Bron website gemeente Vosselaar

ALFONS DE VOS

ledenlijst vanaf 1939 - 1968


Bestendig afgevaardigde van de provincie Antwerpen. Hij was niet alleen deken in de Vosselaarse gilde maar ook medeoprichter van de Hoge Gilderaad der Kempen in 1952 waar hij achtereenvolgens de functie van opperdeken en van 1964 tot 1968 deze van opperhoofdman vervulde.

Op zijn initiatief werd het allereerste gildefeest van de Hoge Gildenraad in 1953 te Vosselaar ingericht.

Het dragen van de Kempische klederdracht door de gilden vanaf 1952 was één van zijn initiatieven.Uit nieuwsbrief van 3 mei 2004 van Heemkundige kring ADRIAEN GHYS door Johan Wouters