Home

Sint-Sebastiaansgilde

Vosselaar

Woord van de hoofdman


Van harte welkom op de website van onze Gilde.
Laat u onderdompelen in de wondere wereld van tradities en verhalen van en over het gildeleven in de Antwerpse Kempen, meer specifiek van onze Sint Sebastiaansgilde, die geworteld is in de Vosselaarse grond.
Het dorp van de Konijnenberg is ook onlosmakelijk verbonden met onze mooie Gilde, die de tradities van het vroegere Vosselaar al eeuwen in stand houdt en doorgeeft aan de volgende generaties Vosselarenaren.
Ik wens u veel kijk- en leesplezier toe.


De Hoofdman

Johan Mostmans


Geschiedenis


In Vosselaar is de gilde van Sint-Sebastiaan met zekerheid de oudste vereniging. De oudste vermelding vinden we terug in het rekeningboek van 1528 van de kerk te Vosselaar.
Dit wil niet zeggen dat de gilde toen werd opgericht. Waarschijnlijk bestond ze toen reeds geruime tijd, daar de plattelandsgilden, onder de vorm zoals we ze nu nog kennen, in de 15de en 16de eeuw ontstonden. In het rekeningboek staat geschreven: “Noch soo hebben gheleendt tot Sinte Sebastiaensbroeck V Reg, noch Aert Baeten gheleendt tot den Wimpel XV stuivers.”

Hieruit kunnen we afleiden dat de gilde aan Aert Baeten , die toen mogelijk hoofdman was, 5 Rijnlandse gulden van de kerk heeft geleend om zich een breuk aan te schaffen en 15 stuivers om een vaandel aan te kopen of eventueel te laten herstellen.

De Vosselaarse Sint-Sebastiaansgilde heeft de godsdienstoorlogen, gevolgd door de emigraties, de pestepidemies, de Franse Revolutie en de wereldoorlogen I en II ononderbroken doorstaan. In 2003 zou onze gilde reeds haar 475-jarig bestaan vieren, maar door omstandigheden diende de viering verschoven te worden naar het gildenfeest van 2004 dat in Vosselaar plaatsvond.

De Vosselaarse Sint-Sebastiaansgilde is nog steeds springlevend en zal de tradities ongeschonden verderzetten. Toch evolueert de gilde. Zo zijn er de laatste tijd aanpassingen gedaan aan de huidige tijd, moderniseringen als het ware. Zo kregen de gildezusters enkele jaren geleden stemrecht in de algemene vergadering en ze hebben nu ook 2 vertegenwoordigsters in de raad. De vrouwen zijn nu volwaardig lid gezien hun inzet en inbreng bij talrijke projecten en initiatieven.Ben je een ervaren schutter of beginneling, als lid van de Sint-Sebastiaansgilde Vosselaar kan je deze recreatieve volkssport (her)ontdekken.